If you have any questions regarding this product, please, contact us.

+34 943 376 400

jema@jemaenergy.com

SOLARE2RF – Alimentación y refrigeración eficiente de estaciones de radiofrecuencia (2015-2017)

El objetivo del proyecto SOLARE2RF consiste en diseñar, desarrollar y validar en un piloto virtual, un prototipo de centro RF aislado o conectado a la red eléctrica principal, eficiente energéticamente y en el que se maximice la seguridad y calidad del suministro eléctrico, minimizando su coste e impacto medioambiental.

Más concretamente, el proyecto se centra en los siguientes aspectos:

  • Estudio de la optimización de los flujos de aire para una refrigeración más eficiente.
  • Gestor de refrigeración que, en base a la previsión meteorológica y al consumo energético previsto para la estación RF, optimiza el uso de los sistemas de refrigeración para minimizar el gasto energético respetando siempre las necesidades técnicas.
  • Sistema híbrido de generación eléctrica que combina energía solar fotovoltaica, grupo electrógeno y almacenamiento eléctrico para proporcionar seguridad y calidad de suministro con el mínimo coste e impacto medioambiental.
  • Sistema de gestión energética (EMS –Energy Management System) que controla el sistema híbrido de generación eléctrica y la carga eléctrica de refrigeración, de forma que tenga en cuenta las previsiones de generación fotovoltaica y las previsiones de consumo eléctrico total para optimizar la carga y descarga de la batería y la operación del grupo electrógeno.
  • Desarrollo de una herramienta para planificación y dimensionado de los componentes del sistema. A partir de parámetros como necesidades energéticas, ubicación y precios de la energía, esta herramienta realiza un estudio técnico y económico de cada centro para dimensionar y optimizar el tamaño del sistema fotovoltaico, la capacidad de las baterías y el sistema de refrigeración.

El proyecto cuenta con la participación de 5 empresas (Stratenergy-Velatia, Jema, Airlan, Ingetek y Retevisión) y el centro tecnológico Tecnalia, que abarcan toda la cadena de valor del sistema, desde el diseño y la fabricación hasta la operación.JEMA es el principal responsable del diseño, desarrollo y validación del sistema híbrido de generación eléctrica con alta eficiencia de conversión y nuevas estrategias de control local para la mejora de la calidad y seguridad de suministro y del diseño y desarrollo del sistema de gestión energética para la optimización del despacho económico del suministro eléctrico de estaciones RF

 El proyecto SOLARE2RF tiene una duración prevista de 3 años (2015-2017) y se encuentra cofinanciado por el Gobierno Vasco a través de los programas GAITEK (Expediente IG-2015/00714) y Hazitek (Expedientes ZL-2016/00283 y ZL-2017/00336) y por el Fondo Europeo De Desarrollo Regional (FEDER).


SOLARE2RF – Irrati‑frekuentzia zentro bateko elikatze eta hozte eraginkorra

SOLARE 2 RF proiektuaren xedea da RF gune bat, egon daitekeena isolatua edo argindar-sare nagusiari lotua, diseinatu, garatu eta balioztatzea pilotu birtual batean, energetikoki eraginkor, non maximizatzen den seguritatea eta energía-horniketa, kostua eta ingurumen-inpaktua minimizatuz.

Gehiago zehaztuz, proiektuak honako ezaugarriak ditu ardatz:

  • Aire-fluxuen optimizazioa ikertzea, hozte eraginkorragoa lortzeko.
  • Hozte prozesuaren kudeaketa lana, zeinak oinarri hartuta RF- gunerako eguraldiaren iragarpena eta aurreikusitako energía-kontsumoa, optimizatzen duen hozte sistemen erabilera energía-gastua minimizatuz, betiere, behar teknikoak kontuan izanda.
  • Argindarraren sortze hibridoa, konbinatzen dituena eguzki-energia fotoboltaikoa, makina elektrogenoa eta biltegiratze elektrikoa honako helburuekin: horniketaren seguritatea eta kalitatea bermatzea gutxieneko kostua eta ingurumen-inpaktu txikiena eraginez.
  • Energiaren kudeaketa-sistema, zeinak kontrolatzen dituen energía sortzearen sistema hibridoa eta hozte-prozesuaren karga elektrikoa, aintzat hartuta alde batetik, zenbat energía fotoboltaiko sortuko den eta zenbat energía gastatuko den, betiere, bateriaren karga eta deskarga-lana optimizatzeko.
  • Sistemak dituen osagaiak planifikatu eta dimentsionatzea ahalbideratzen duen tresna bat garatzea; behar energetikoak, kokalekua eta energía-prezioak bezalako parametroetatik abiatuta, tresna honek gune bakoitzeko ikerketa tekniko eta ekonomiko bat burutzen du helburu garbi batekin: sistema fotoboltaikoaren neurria, baterien gaitasuna eta hozte-sistemaren dimentsionatu eta optimizatzea.

Proiektuan 5 enpresek hartu dute parte: Stratenergy-Velatia, Jema, Airlan, Ingetek eta Retevision, hain zuzen ere, baita Tecnalia gune teknologikoak ere. Enpresa hauetan biltzen da sistemaren balio-katea, diseinu eta fabrikaziotik hasita azken faseraino.Jema efizientzia handiko bihurketa eta kontrol lokaleko estrategi berriak dauzkaten generazio elektrikoko sistema hibridoen diseinu, garapen eta balioztatzearen arduraduna da. Honekelektrizitatehorniketaren kalitatea hobetu eta segurtasuna handitzen du. Honetaz gain, RF estazioen hornikuntza elektrikoaren optimizazio ekonomikoaz arduratzen den gestio energetikoaren diseinu eta garapena egiten du.

SOLARE 2RF-K 3urteko (2015-2017) iraupena aurreikusita dauka eta Eusko Jaurlaritzak babestu eta diruz laguntzen du GAITEK (Expediente zk. IG‑2015/00714) eta HAZITEK  (Expedientes ZL-2016/00283 y ZL-2017/00336) programen bidez. Horrez gain Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (EGEF) ere diruz laguntzen du proiektua.

© Jema Energy S.A. Tel. +34 943 376 400 · Paseo del Circuito 10 Lasarte-Oria, Gipuzkoa, 20160. Spain.
Webmail